Politisk plattform 2018-2022

Vi är stolta över Väsby. Med medlemmar och förtroendevalda från kommunens alla delar säkerställer vi en stark och bred lokal förankring i vår politik. I vår plattform finner ni politiska förslag som ämnar bevara det som generationer av väsbybor har byggt upp samt förslag som driver Väsby framåt i en positiv riktning.

Mot stora samhällsproblem med en allt växande otrygghet har vi kraftfulla och genomtänkta förslag. Lokala förslag anpassade för lokala utmaningar. Vi vet att Väsby kan bättre och vi kommer att kavla upp ärmarna och jobba hårt för att vända skutan i rätt riktning under kommande mandatperiod – avhängigt väsbybornas förtroende att leda kommunen.

Vår politiska plattform för 2018- 2022 är resultatet av dialoger med medborgare, företagare, välfärdsutförare och organisationer i Väsby. Föreningsaktiva och förtroendevalda har arbetat fram materialet du nu läser. Tillsammans har vi tagit fram nya förslag samt utvecklat, omprövat och ändrat tidigare politiska ambitioner.

Vi är stolta över den politik vi tillsammans har tagit fram. En politik för alla väsbybor – för både stora och små samt nuvarande och kommande.

En politik för en hoppfull framtid för Väsby!

Oskar Weinmar, gruppledare Moderaterna i Upplands Väsby

Per-Erik Kanström, ordförande föreningen Väsbymoderaterna

 

Väsbymoderaternas politiska plattform 2018-2022