Vi vill bygga stad i de centrala delarna av kommunen, med den klassiska stadens funktioner och gestaltning

Med slutna kvarter som ger trygga innergårdar och där lokaler i bottenvåningen ger utrymme för fler kaféer, restauranger, service och handel. Där gator och stadsrum utformas för en ökad trygghet och fler ”ögon mot gatan”.

Vi vill att byggandet och arkitekturen ska utgå ifrån vad väsbyborna uppskattar. De önskemål som väsbybor har framfört i olika medborgardialoger – om mer färg, mer detaljer, mer så kallad klassisk stil – ska styra stadsbyggandet. Vi vill även göra väsbyborna delaktiga i planeringen av det Väsby som vi bygger. Vi vill anordna fler medborgardialoger.

Vad vi inte vill se är fler lamellhus, punkthus, loftgångar eller annat som är en återupprepning av 60- och 70-talens massproduktion och lågstandardbostäder. Vi vill inte ha nya miljonprogram. Vi är emot att det byggs fler fula höghus.

Vi vill se ett Väsby där det som byggs både är funktionellt och vackert. Både tryggt och snyggt. Där vi ställer höga krav – inte bara på insidan utan också på utsidan.

Väsby står inför ett vägval

De rödgröna är emot att bygga småhus och radhus i naturnära områden och vill istället att flerbostadshus ska byggas vid stationen. (1)(2)(3)(8)(11)

De är emot byggande som innebär att träd måste fällas. (4) Det är inte bara vanliga bostäder som de har motsatt sig, även boende för äldre har de verkat emot. (5)

De rödgröna är emot att fokusera på småhus och radhus och vill istället bygga hyresrätter. (7)(9)(10) De har verkat för rivning av villor i gamla Väsby villastad för att bygga flerbostadshus där. (6)

V anser att vi inte ska lyssna in vad medborgarna tycker.(12) De förringar vad medborgarna gett uttryck för i medborgardialogerna om gestaltning och byggande.(13) Deras ståndpunkt om vem som ska tycka till om hur Väsby ska bli är att ”arkitektonisk gestaltning sköts bäst av professionen – arkitekter”. (14)

S och V är emot byggande i klassisk arkitekturstil och vill hellre se 70-talet upprepas, det vill säga miljonprogrammets byggande.(15) De är kritiska till att ställa högre krav på att de hus som byggs ska vara vackra. De vill snarare sänka kraven än att höja dem.(16) De talar och skriver ofta om att det som ska byggas är billiga bostäder.(17)

Stämmer det verkligen att de rödgröna är emot småhusbyggande?

Vi har inte tillskrivit de rödgröna partierna några ståndpunkter som de inte står för. Läs gärna hur S, V och MP har agerat och hur de själva har beskrivit deras ställningstaganden. Här är källhänvisningar.

1.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2019-04-23, § 34, s. 4

2.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-12-02, § 92, s. 9 och s. 15

3.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-06-17, § 59, s. 14 och s. 21

4.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2021-02-24, § 9, s. 12

5.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2021-02-24, § 9, s. 8-11

6.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2021-12-15, § 108, s. 11

7.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2022-02-09, § 4, s. 10 och 15-16

8.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2022-02-09, § 6, s. 3

9.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2022-02-09, § 7, s. 8-9

10.Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14, Socialdemokraternas förslag till flerårsplan med budget, s. 13

11.Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14, Miljöpartiets förslag till flerårsplan med budget, s. 7

12.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-03-25, § 23, s. 15-16

13.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2021-04-21, § 43, s. 3 och 7

14.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-02-26, § 6, s. 10

15.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-03-25, § 23, s. 18

16.Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14, Socialdemokraternas förslag till flerårsplan med budget, s. 18

17.Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14, Vänsterpartiets förslag till flerårsplan med budget, s. 15