Engagera dig i Väsbys starkaste röst för frihet – Väsbymoderaterna.

Vi tror på människan. Varje person har unika styrkor och förmågor som ska uppmuntras, inte motarbetas. Samhällets roll är att skydda och stödja – inte att hindra och begränsa. Därför vill vi se en stark men begränsad stat. Ditt och mitt livsval ska inte dikteras vid en politikers skrivbord, det ska vi själva göra. Vi vill ge varje människa så stort inflytande som möjligt över sitt eget liv. Det tror vi gagnar både den enskilda människan men även samhället i stort.

Väsbymoderaterna är en stor partiförening. Vi har idédebatter och diskussioner med bredd och djup. Oavsett om du ser dig själv som liberal eller konservativ finns det plats för dig hos oss.

I partiföreningen anordnar vi föreläsningar, utbildningstillfällen, studiebesök, ideologipub, fester mm. Bli medlem för att träffa, lära känna och diskutera med andra som delar dina intressen och åsikter.

Det är som medlem som du har möjlighet att påverka samhället på riktigt. Engagera dig för att göra Väsby till en bättre ort att bo och leva på. Engagera dig för frihet, mångfald och jobb. Engagera dig tillsammans med många andra i Väsbymoderaterna – Väsbys största borgerliga partiförening.

Vill du också vara med och slå ett slag för friheten som medlem? Första året kostar det bara 100 kronor.

Bli medlem via kort.

Bli medlem via sms.

Bli medlem via inbetalning.

Är du under 30 år och vill bli medlem i MUF? Klicka här!