Vi vill att fler får förverkliga sina husdrömmar. Vi vill att det ska byggas fler villor och radhus.

Vi vill utveckla Väsby med mer trädgårdsstadsbebyggelse. Det betyder att det ska vara grönt, lugnt och tryggt. Att fler väsbybor får en egen trädgård som de kan ha grillkvällar, kaffepauser eller låta barnen leka i.

De som idag bor i befintliga villa- och radhusområden ska kunna känna sig trygga. Därför vill vi säkra att eventuell kompletterande bebyggelse inte ska avvika kraftigt i skala eller form. Lugnet ska bestå och ingen ska få ett höghus som granne till trädgården.

Väsby har stora kvaliteter i form av natur, skog och sjö. Det vill vi att fler ska kunna få tillgång till och vill bygga fler bostäder naturnära – både enskilda privatbostäder och äldreboenden.

Det Väsby vi vill se är ett där vi centralt bygger stad med den klassiska stadens funktioner och gestaltning. Men att vi i övriga delar av kommunen bygger småskaligt, med småhus och radhus.

Väsby står inför ett vägval

De rödgröna är emot att bygga småhus och radhus i naturnära områden och vill istället att flerbostadshus ska byggas vid stationen. (1)(2)(3)(8)(11)

De är emot byggande som innebär att träd måste fällas. (4) Det är inte bara vanliga bostäder som de har motsatt sig, även boende för äldre har de verkat emot. (5)

De rödgröna är emot att fokusera på småhus och radhus och vill istället bygga hyresrätter. (7)(9)(10) De har verkat för rivning av villor i gamla Väsby villastad för att bygga flerbostadshus där. (6)

V anser att vi inte ska lyssna in vad medborgarna tycker.(12) De förringar vad medborgarna gett uttryck för i medborgardialogerna om gestaltning och byggande.(13) Deras ståndpunkt om vem som ska tycka till om hur Väsby ska bli är att ”arkitektonisk gestaltning sköts bäst av professionen – arkitekter”. (14)

S och V är emot byggande i klassisk arkitekturstil och vill hellre se 70-talet upprepas, det vill säga miljonprogrammets byggande.(15) De är kritiska till att ställa högre krav på att de hus som byggs ska vara vackra. De vill snarare sänka kraven än att höja dem.(16) De talar och skriver ofta om att det som ska byggas är billiga bostäder.(17)

Stämmer det verkligen att de rödgröna är emot småhusbyggande?

Vi har inte tillskrivit de rödgröna partierna några ståndpunkter som de inte står för. Läs gärna hur S, V och MP har agerat och hur de själva har beskrivit deras ställningstaganden. Här är källhänvisningar.

1.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2019-04-23, § 34, s. 4

2.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-12-02, § 92, s. 9 och s. 15

3.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-06-17, § 59, s. 14 och s. 21

4.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2021-02-24, § 9, s. 12

5.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2021-02-24, § 9, s. 8-11

6.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2021-12-15, § 108, s. 11

7.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2022-02-09, § 4, s. 10 och 15-16

8.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2022-02-09, § 6, s. 3

9.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2022-02-09, § 7, s. 8-9

10.Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14, Socialdemokraternas förslag till flerårsplan med budget, s. 13

11.Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14, Miljöpartiets förslag till flerårsplan med budget, s. 7

12.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-03-25, § 23, s. 15-16

13.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2021-04-21, § 43, s. 3 och 7

14.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-02-26, § 6, s. 10

15.Kommunstyrelsens miljö- och planutskotts sammanträde, 2020-03-25, § 23, s. 18

16.Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14, Socialdemokraternas förslag till flerårsplan med budget, s. 18

17.Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14, Vänsterpartiets förslag till flerårsplan med budget, s. 15