Väsbymoderaternas politiska plattform

Nu presenterar vi samlat den politik som Väsbymoderaterna kommer att gå till val på. Det är ett omfattande dokument som beskriver vår syn på olika sakfrågor. Vi lägger särskilt tyngdpunkten i den politik vi går till val på några särskilda områden.

ETT TRYGGARE VÄSBY

Alla väsbybor ska känna sig trygga – i alla delar av kommunen och vid alla tider på dygnet. De senaste årens bilbränder, dödsskjutningar och en ökad droghandel bekämpas bäst med hårda medel.

Bland annat vill vi:

 • Verka för fler poliser på våra gator och torg
 • Införa mobila trygghetsväktare som kan tillkallas av väsbybor vid tillfällen där polisen inte har möjlighet att vara på plats
 • Ha kameraövervakning vid platser som upplevs som otrygga
 • Anlita ordningsvakter som bevakar de centrala delarna av kommunen
 • Anställa fler fältassistenter

ETT VÄXANDE VÄSBY

Med en aktiv politik för vidareutveckling av kommunen får vi fart på välbehövliga flyttkedjor. Vi vill se nybyggen vars arkitektur tilltalar gemene man och bidrar till stadskänslan i kommunen.

Bland annat vill vi:

 • Öka takten i bostadsbyggandet
 • Bygga det väsbyborna vill ha – fler attraktiva bostäder
 • Bygga där väsbyborna vill bo – möjliggöra för fler naturnära boenden
 • Utmana byggbranschen att hitta sätt att bygga fler billiga hyresrätter

ORDNING OCH REDA I EKONOMIN = FOKUS PÅ VÄLFÄRDENS KÄRNA

Med ordning och reda i ekonomin ser vi till att kommunen fungerar. Genom prioritering av kommunen kärnverksamheter säkrar vi medel till det viktigaste vi ansvarar för – vård, skola och omsorg.

Bland annat vill vi:

 • Sänka kommunalskatten
 • Minska både den kommunala byråkratin samt den politiska organisationen
 • Samarbeta över kommungränserna för ökad effektivitet
 • Prioritera investeringar som ger bättre förutsättningar för skola, omsorg och tillväxt

JOBB OCH INTEGRATION

I rikspolitiken står vi för en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Integrationsutmaningen som rör kommunen består av att snabba på ingången till arbetsmarknaden och till det svenska samhället för de som kommit hit. Lösningar handlar om snabbare matchning och tydlighet kring värderingar och kultur.

Bland annat vill vi:

 • Inrätta ett matchningsforum mellan asylsökande och lokala företag
 • Inrätta värderings- och samhällsintroduktionskurs för nyanlända barn och unga
 • Säkerställa nolltolerans mot felaktiga bidragsutbetalningar – egenförsörjning ska vara norm
 • Ta krafttag mot hedersförtryck
 • Att offentliga medel inte betalas ut till extremistiska organisationer

Utöver dessa förslag har vi flertalet andra punkter som beskriver allt från företagandepolitik, förskole- och skolpolitik som idéer för en bättre social- och äldrevård. Genom att klicka på Väsbymoderaternas politiska plattform 2018-2022 kan du läsa mer.

Detta är den politik som Moderaterna går till val på. Vi samarbetar tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Allians för Väsby och söker väsbybornas förtroende för att tillsammans med dem styra kommunen efter valet.

Tillsammans presenterade vi i juni en gemensam budget och ett gemensamt politiskt ramverk. Den kommer att vara en ”bottenplatta” till vår gemensamma politik. Som väljare bestämmer du var du vill att tyngdpunkten ska ligga genom röstsedeln.