Oskar Weinmar

Vad är jag för politiker?

Min övertygelse är att flit och ansträngning ska löna sig. Att bryta mot lagar eller att skada andra ska straffa sig. Människor måste få möjlighet till ett större eget ansvar, det tjänar både individen och samhället på. Ett tydligt exempel på detta är Väsbys företagare. Kommunen är känd för våra strävsamma och framgångsrika företagare, vars insatser gjort att vi år efter år hamnat på topplaceringar i kommunrankningar. Inte minst har de skapat fler arbetstillfällen och sett till att mer skattepengar betalats in – vilket i längden bekostar välfärden. Här vill jag driva på för att underlätta företagandes villkor i ännu större grad och värna Väsby Promotions verksamhet.

Alla människor behöver rötter. Att bevara våra kulturella värden och värderingar skapar rötter och samhörighet. Ett bra exempel på hur vår kulturhistoria kan göras tillgänglig för dagens och morgondagens väsbybor är vårt förslag om att rusta upp Stora Vilunda och möjliggöra för restaurangverksamhet eller festvåning i den gamla herrgården.

Att slå vakt om värden och värderingar handlar inte om att stänga människor ute. Som motsats till sverigedemokratisk främlingsfientlighet menar jag att vi bygger samhället starkare genom öppenhet och inkludering. Som motsats till miljöpartistisk normlöshet och värderelativism menar jag att oavsett vem du är eller var du kommer ifrån ska du respektera vårt samhälles normer, så som jämställdhet och tolerans. Övergreppen som skedde på festivalen We Are Sthlm eller på Eriksdalsbadet får aldrig accepteras. Som oppositionsråd kommer jag att driva på för att samhällets gemensamma värdegrund ska komma alla till del, oavsett bakgrund. Det ska vara en naturlig del vid mottagandet av nyanlända.

Ett annat exempel när politisk åskådning får konkret form är i synen på hur vi bygger morgondagens Väsby. Istället för ett socialdemokratiskt planerande utifrån skrivbordsperspektiv menar jag att samhället bör utvecklas med fokus på människan. Istället för att bygga ett nytt miljonprogram bör vi bygga framtidens Väsby med respekt för människors olikheter. Det handlar om att bygga olika typer av bostäder, i olika stilar, för olika önskemål, för olika behov. Här är utvecklingen av Fyrklövern ett bra exempel. Istället för att låta en byggherre bygga hela området valde de som styrde under de två tidigare mandatperioderna att låta flera aktörer bygga olika delar. Jag ser fram emot att följa hur de centrala delarna av kommunen nu snart växer fram.