Weinmar om vår ställning till kameraövervakning

Artikel i Vi i Väsby om partierna ställning till kameraövervakning

Tryggheten är viktig för väsbyborna och vi har länge förespråkat kameraövervakning vid otrygga platser. Oskar Weinmar kommenterar vår ställning i Vi i Väsby.

 

 

Bild lånad från Vi i Väsby