Politisk plattform 2022-2026

Våra förslag för kommande mandatperiod

Den politik som vi söker väsbybornas förtroende för att genomföra under de kommande fyra åren finns i detta program. Det är en politik som syftar till att värna valfriheten, öka tryggheten, säkra god kvalitet i välfärden och utveckla Väsby utifrån det som väsbyborna vill.

220510_Väsbymoderaternas politiska plattform 2022-2026