Oskar Weinmar blivande oppositionsråd

Under ett extrainsatt möte på lördagen valde partiets fullmäktigeledamöter att ge Oskar Weinmar förtroendet att bli Per-Erik Kanströms efterträdare som moderat oppositionsråd i Upplands Väsby.

Det är en ära och en heder att få detta förtroende. Jag kommer att fortsätta driva de moderata hjärtefrågor som mina företrädare gjort före mig: för fler jobb, för ökat bostadsbyggande, för mer valfrihet säger Oskar Weinmar.

Behovet att välja en ny gruppledare för Väsbymoderaterna uppkom i och med att det nuvarande oppositionsrådet, Per-Erik Kanström, valt att återgå till sin civila karriär.

Oskar är en utmärkt ideolog och kommunikatör och har en god kännedom om Alliansens politik i kommunen säger valberedningens ordförande Ingabrit Halldén.

Oskar Weinmar har under de senaste åren arbetat som politisk sekreterare för Väsbymoderaterna, och har sedan tidigare en yrkesverksam bakgrund som kommunikatör.

Han kommer från och med mitten av februari rent formellt ta över rollen som oppositionsråd i och med det kommunfullmäktigesammanträde som då äger rum.

 

 

För frågor kontakta:

Oskar Weinmar, tillträdande oppositionsråd (M) Upplands Väsby
08 590 970 03, oskar.weinmar@upplandsvasby.se

Ingabrit Halldén, valberedningens ordförande
0707640032

Christer Derger, föreningsordförande Väsbymoderaterna
073 750 08 15, christer.derger@gmail.com