Nya boken i bokklubben: Handbok i konservatism

Fram till nästkommande MKF-möte och den efterföljande bokcirkelmötet på White Horse kommer vi vetgiriga bokmalar läsa Stefan Olssons Handbok i konservatism. Boken är en fröjd att läsa och en ger en god förståelse av vad modern konservatism är och på vilket sätt vårt parti är konservativa.

Med valframgångar för de europeiska högerpartierna är det tydligt att konservatismen är framgångsrik, både som social rörelse och som ideologi. Men gäller detta också för Sverige? Och vad innebär det i så fall att vara konservativ i ett modernt samhälle?
I denna bok berättar statsvetaren Stefan Olsson om sin syn på den moderna konservatismen. Även Sverige är befolkat av människor som i grunden är konservativa men som saknar ord och begrepp för att beskriva sina tankar.
Boken ger en lättillgänglig introduktion till det konservativa tänkandet. Med exempel hämtade från den dagspolitiska arenan tar den konservatismen i försvar och visar hur denna ideologi alltjämt kan ge svar på aktuella politiska frågor.

”I resonerande ton, och inte utan kritik mot den idésfär han förknippar sig med, går författaren i närkamp med etablerade föreställningar om konservatism.” Johan Sundéen, Smålands-Posten