Masoura och Weinmar om att pausa Nav1

Otryggheten har ökat i Messingen sedan öppnandet av ungdomsgården Nav1

Foto: Charlotte Årling

Biblioteken störs av Nav1:s verksamhet. Närboende vittnar om krossat glas och bråk utanför lokalen. Tjejer undviker Nav1 för att det känns otryggt att vara där. Detta är några av anledningarna till att vi vill pausa Nav1:s verksamhet. Läs artikeln i sin helhet här.