Malin Lybecker föreslås bli ny ordförande i utbildningsnämnden

Christine Hanefalk har meddelat att hon lämnar uppdraget som utbildningsnämndens ordförande vid årsskiftet. Den moderata fullmäktigegruppen har vid sitt gruppmöte den 31 november enhälligt valt att föreslå Malin Lybecker som ny nämndordförande. Valärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 25 november 2013 och Malin Lybecker tillträder uppdraget som utbildningsnämndens ordförande den 1 januari 2014. Anledningen till att Christine Hanefalk väljer att lämna uppdraget som utbildningsnämndens ordförande är nytt jobb som kommunikatör för Moderaternas riksorganisation.

-Med ett kommande valår kommer min nya roll som kommunikatör för Moderaterna att kräva mycket tid. Uppdraget som ordförande för utbildningsnämnden i Upplands Väsby är ett mycket viktigt uppdrag som kräver utrymme för fullt fokus. Vid många tillfällen måste uppgifterna som kommer med nämndordförandens roll prioriteras, säger Christine Hanefalk. Jag kommer inte ha samma möjlighet att avsätta tid och engagemang med mitt nya jobb och det är därför mitt ansvar att lämna uppdraget.

Malin Lybecker är sedan 2011 ersättare i utbildningsnämnden och har ett stort engagemang för skolfrågorna i kommunen.

-Jag är mycket glad och stolt över att frågan ställdes till mig, utbildningsnämnden har enligt mig ett av kommunens finaste och viktigaste uppdrag: att jobba för bättre skolor där barnen och ungdomarnas trygghet och kunskap står i fokus, säger Malin Lybecker.

Vid den moderata kommunfullmäktigegruppen föreslogs Christine Hanefalk att bli ny vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Upplands Väsby. Hon ersätter Fredrik Öberg som valt att avsluta sitt uppdrag vid årsskiftet.

Malin Lybecker