Lybecker och Koria i Vi i Väsby om skolans ekonomi

De rödgröna saknar kontroll över de kommunala skolornas ekonomi

Det har presenterats chockartade siffror kring våra kommunala förskolor och skolor om ett prognostiserat underskott för 2017 på -7,5 miljoner kronor. Orsaken är bland annat tomma platser och ökade lönekostnader. Exakt samma problem som våra privata utförare brottas med men de har ingen kommun som kan stötta dem ekonomiskt. Malin Lybecker, vår 2:e vice ordf. i utbildningsnämnden, och Somar Koria, vår ersättare i utbildningsnämnden, har med anledning av detta skrivit en insändare om detta. Läs den in sin helhet här.