Kostnader drar iväg medan rödgröna passivt tittar på

Weinmar i Mitt i Upplands Väsby om 70 mnkr i färre intäkter och kraftiga underskott i utbildningsnämnden och socialnämnden

20 mnkr underskott i utbildningsnämnden och -9,6 mnkr underskott i social- och äldrenämnden samt 70 mnkr kr i lägre skatteprognoser p.g.a. lägre bostadsbyggande och neddragningar i kontoret för samhällsbyggnad. Det visar bokslutet för 2017 och Oskar Weinmar är kritisk. Läs artikeln i sin helhet här.