Kampanj 4/5 – Sista deklarationsdagen

Syfte: Uppmärksamma den höjda och höga skatten. Poängtera att inget av den höjda skatten gick till skolan.

Hur?: Lunchkampanj i Infracity. Utdelning av tryckt material som visar vilka onödiga utgifter den höjda skatten går till.

Veckodag: Måndag

Tid: 12:00-13:00

Plats: Infracity

Ansvariga: Ledamöter och ersättare i social- och äldrenämnden