Kampanj 1/4 – ”April, april”

Syfte: Poängtera vallöften som inte hållits av de rödgröna. Visa hur de svikit och att vi skulle varit bättre. Vi har bättre förslag framöver.

Hur?: Utdelning av skumbananer vid stationen + tryckt material

Veckodag: Onsdag

Tid: 07:00-08:30

Plats: Vid pendeltågsstationen

Ansvariga: Ledamöter och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden