Dörrknackning i högprioriterade områden i samband med väsbymoderaten

 I numret av Vi i Väsby som delas ut söndagen 27/4 kommer vi skicka med vår tidning ”Väsbymoderaten” som bilaga. Denna kommer skickas ut till Väsbys alla hushåll.
Vi kommer att komplettera den med flygblad med lokala företrädare och exempel i våra högprioriterade områden.
För att ge så maximal genomslagskraft för detta… följer vi upp utdelandet av Väsbymoderaten med dörrknackningstillfällen inom de högprioriterade områdena.
Detta är en av våra mest prioriterade kampanj- och kommunikationsaktiviteter under hela valåret, så om ni ska vara med på någonting, var med på detta!
Självklart gå vi minst två och två och knackar dörr. Om du aldrig varit med tidigare behöver du inte vara orolig – vi går alltid minst en erfaren dörrknackare i varje par.

På söndagens dörrknackningstillfälle knackar vi i följande områden:

Korpkulla
Rahelé Ershad är ansvarig. Telefonnummer 0736-564135

Vilunda
Olli Hakala är ansvarig. Telefonnummer 070-4339216

Övra Runby
Sven-Arne är ansvarig. Telefonnummer 0736-154044

Edssjön
Michelle Khan är ansvarig. Telefonnummer 0739-688630

Anmäl dig här på Facebook, till Oskar på 08-590 970 03 eller på oskar.weinmar@upplandsvasby.se