Decemberöverenskommelsen

Det extra val som Stefan Löfven avsåg att utlysa kommer inte att bli av.

Igår meddelade regeringen och de fyra allianspartierna att de kommit överens om en frivillig uppgörelse kallat Decemberöverenskommelsen. Den innebär att:

  • Den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram.
  • En minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget.
  • Utbrytningar ur budgeten ska inte vara möjliga.
  • Överenskommelsen pekar ut tre politiska områden för samarbete och samtal.
  • Det här är en överenskommelse om formerna för regeringsbildning under de kommande två mandatperioderna och inte om innehållet i enskilda sakfrågor.

Från vår sida lokalt i Väsby är det med blandade känslor vi kan läsa om denna överenskommelse. Det är plågsamt att tänka sig borgerliga partier som lägger ned rösterna för att låta en vänsterregering få igenom sin budget. Hade det blivit ett extra val hade vi varit organisatoriskt beredda inför det. Valet hade sannolikt gett ett bättre utfall för vår del än det som hölls i september.

Å andra sidan måste landet kunna regeras. Minoritetsregeringar har historiskt snarare varit regel än undantag, något som med SD:s intåg har blivit och kommer bli ännu tydligare.

Den utbrytning ur budgeten som den dåvarande rödgröna oppositionen + SD lyckades med 2013 då de satte stopp för höjd brytpunkt för statlig skatt gjorde att minoritetsregerande blev mycket svårare. Detta särskilt för framtida borgerliga regeringar då detta gjordes med hänsyn till att stärka statskassan. Alltså går det inte att använda för att hejda en skattehöjning men väl en skattesänkning.

Gårdagens överenskommelse gör utbrytningar av detta slag omöjliga.

Överenskommelsen handlar enbart om budgeten samt nämner breda och redan existerande samtalsområden (pensioner, försvar och kärnkraft), inte om andra frågor. Det innebär alltså att regeringen sannolikt kommer möta motstånd och förlora inom en rad andra frågor, ex. skolan, där de har en parlamentarisk majoritet emot sig.

Vad innebär då detta för Moderaterna nationellt och lokalt? Det betyder att vi arbetar på framöver med att ta fram nya borgerliga förslag, baserat på våra idéer och vår värdegrund. Inte minst handlar det om att dra lärdom av de synpunkter som framkommit i eftervalsanalyser och möten med väljare och partimedlemmar. Vi måste ta fram förslag som möter de problem människor upplever i sina liv och sin vardag. Det är ett idogt och aktivt oppositionsarbete som krävs för att vi ska kunna ge väsbyborna bra svar på de frågor de ställer. Vi ska vara den starkaste rösten för frihet och det bästa politiska alternativet 2018.

 

Hälsningar,

Per-Erik Kanström, oppositionsråd

Christer Derger, partiföreningsordförande

Oskar Weinmar, politisk sekreterare