Allians för Väsbys syn på miljö- och klimatfrågor

Insändare i Vi i Väsby

De rödgröna har under sina tre år helt åsidosatt miljö- och klimatarbetet. Nu klubbar de igenom en energi- och klimatstrategi som väljer att styra över människors vardag istället att skapa incitament och samverkan. Läs insändaren, underskriven av bl.a. Oskar Weinmar, här.