Allians för Väsbys budget för 2018: Ett starkare Väsby – idag och imorgon

Allians för Väsbys budget presenterades i veckan. Vi fokuserar på ökad trygghet, integration, seniorer samt barn och unga.

  • Utökar vårt trygghetspaket till att inkludera kameraövervakning.
  • Dubblerar antalet väktare.
  • Ökar satsningen på matchningsforum och vuxenutbildning för asylsökande.
  • Satsar på anhörigstöd.
  • Dagverksamhet för människor med demensdiagnos.
  • Aktivitetslokal för seniorer med  möjlighet att bidra till läxhjälp, språkcaféer och läsfrämjande.
  • Höjd fritidshemsersättning.
  • Ökad rörelse i skolan.

Läs gärna vår budget i sin helhet här 170616_Allians för Väsbys förslag till FÅP med budget 2018-2020