180301 Kvinnor kan utan kvotering

Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen nästa vecka genom att påvisa att kvotering inte fungerar när de rödgröna styr och vi har bevis för detta! Vill ni prata med jämställdhet med oss? Kom förbi Allians för Väsbys kampanj i Väsby centrum torsdag den 8 mars från kl. 12.00!