En långsiktigt hållbar integration – Väsbymoderaten #1 2018

I det första numret av vår medlemstidning Väsbymoderaten finner ni vår syn på de utmaningar som Väsby och Sverige står inför med undermålig integrationspolitik. Vi kommer också med förslag på lösningar när det gäller att få till en stram och realistisk migrationspolitik. Läs mer genom att klicka på länken nedan.

180507_VM_nr1