Protokoll årsmöte 2023

Protokoll årsmöte 2023

Bifogat finns protokoll från Väsbymoderaternas årsmöte 2023.