Vi vill bygga. Det vill inte de rödgröna

Fler väsbybor = fler skatteintäkter och därmed ökad välfärd. Enkel matematik.

Läs mer om våra förslag i Vi i Väsby.