Väsbys bostadsbyggarparti

Kent Hjalmarsson och Jan Holberg, ordföranden i kommunens två allmännyttiga bostadsbolag, står upp för de ombildningar som gjorts i kommunen och slår ett slag för tillväxt och bostadsbyggande.

Visst är det härligt att se när kommunen växer? Och visst är det spännande att se vackra och moderna nya stadsdelar fyllas med liv? De senaste åren har kommunen präglats av utveckling och tillväxt. Det beror mycket på en politik med visioner och vilja att bygga mer, men främst på människorna som bor i kommunen; Väsbyborna. Människors idéer och mångfald är drivkraften till ett levande och dynamisk Väsby.

Nybyggnationer är för oss ljuv musik. Något som gör musiken ännu ljuvare är de renoveringar av befintligt bostadsbestånd som systematiskt pågår i Väsby. Detta kan vi göra mycket tack vare de ombildningar som gjorts. För ett tag sedan kunde man i Vi i Väsby läsa frågeställningen ”Vill du att fler hyresrätter ombildas? ”. För den som vill se fler renoverade hyresrätter och nybyggda hyresbostäder borde svaret på frågan vara ”Ja!”. Ombildningarna som skett i Väsby har inte bara resulterat i att vi kunnat bygga mer och höjt kvaliteten på det befintliga beståndet, det har även gett fler Väsbybor möjligheten att köpa sin bostad och fått en trygghet för livet. Ombildningarna är positiva för kommunen. Dock är inte alla fastigheter lämpliga för ombildning och detta måste avgöras från fall till fall.

Flera nya bostadsområden håller på att växa fram. Att Alliansen skapat en byggberedskap att tala om är som de flesta märker inte bara pappersprodukter, utan det som sätter spaden i jorden.

Som representanter för kommunens två allmännyttiga bostadsbolag bjuder vi med varm hand in allt vad bostadsbyggande heter, även om byggaren är någon annan än vi. Om ingen annan bygger i kommunen gör vi det själva. Ett kvitto på det är t.ex. de 370 nybyggnationerna i Sigma och de 53 studentbostäderna intill stationen. Människor får inte en bostad av att politiker sitter med armarna i kors och säger ”bygg inte där” eller ”bygg inte det där”. Människor får en bostad och en trygg tillvaro när politiker har visioner, vilja och mod. Det har vi.

Kent Hjalmarsson (M) Ordförande Väsbyhem AB Jan Holmberg (M) Ordförande Bo i Väsby AB

Nyproduktion av hyresrätter i Sigmaområdet
Nyproduktion av hyresrätter i Sigmaområdet

 

Studentbostäder  vid stationen
Studentbostäder vid stationen