Väsbymoderaternas försöksnominering

Under oktober månad genomfördes de partiinterna försöksnomineringarna för alla moderatföreningar i Stockholms län. Väsbymoderaternas nomineringskommitté publicerar nu resultatet av omröstningen. Läs resultatet här: KF-Upplands-Väsby

Per-Erik Kanström, gruppledare för Väsbymoderaterna och kommunstyrelsens ordförande, kom högst ut i de interna omröstningarna. Resultatet av försöksnomineringen är endast en av de parametrar som nomineringskommittén har att ta ställning till i sitt arbetet för att ta fram ett förslag till fullmäktigelista för Moderaterna i Upplands Väsby. Den slutliga listan för kommande mandatperiod tas på Väsbymoderaternas nomineringsstämma den 5 februari 2014.

nyam_text_586x286