Väsbyalliansens första budget klubbad!

På gårdagens kommunfullmäktige gick Väsbyalliansens första gemensamma budget under klubban. Den enskilda människan och dennes behov, förutsättningar och önskemål är utgångspunkten i vår politik. Våra gemensamma resurser ska användas effektivt och den kommunala organisationen ska vara anpassad efter väsbybornas behov, samtidigt som den ska vara smal och vass.

Några av våra satsningar:

 • Öka antalet fältassistenter och ungdomscoacher
 • Förbättra belysningen genom en övergripande ljusstrategi för hela kommunen
 • Öka tryggheten genom fler ordningsvakter, instiftande av ett trygghetspris samt en trygghetsapp för kommunens medborgare
 • Sänkt skatt med 10 öre och ett överskottsmål om 2,5 %
 • Skapa mellanboendeformer för seniorer som vill ha tillsyn och gemenskap, samt seniorernas hus som ska vara en öppen mötesplats för alla seniorer
 • Införa LOV inom dagverksamhet i äldreomsorg och LSS
 • Förstärkt arbete mot hedersförtryck och våld i nära relationer
 • Inrätta en matchningsfunktion mellan asylsökande och det lokala näringslivet
 • Utmana byggbranschen att komplettera marknaden med prisvärda hyresrätter
 • Införa kulturskolepeng för ökad valfrihet
 • Syskonförtur ska införas i grundskolan
 • Ett handlingsprogram för stöd och stimulans för elever med särskild begåvning ska tas fram
 • Utveckla medborgardialog som verktyg för att förankra beslut

Nu bygger vi det framtida Väsby tillsammans med alla väsbybor!