Vi inför mobila väktare

Väsbyborna får nu möjlighet att ringa till mobila väktare.

Från och med den här veckan har väsbybor möjlighet att kontakta mobila väktare i situationer som upplevs som otrygga eller i en situation som skulle kunna leda till bråk i den offentliga miljön. De mobila väktarna kommer att ha ett traditionellt bevakningsuppdrag men ska också arbeta för ökad trygghet i stort.

Åtgärden går i linje med den flerårsplan som Väsbyalliansen tagit fram med uppdraget att öka tryggheten i hela kommunen under alla tider på dygnet. Framför allt handlar det om att öka permanent närvaro på platser och tider då väsbyborna upplever störst otrygghet.

Telefonnummer till mobila väktarna: 08-590 974 00