Väsby fick gehör i mark- och miljödomstolen mot Swedavia

I veckan kom domen i ärendet i Mark och miljödomstolen i Nacka tingsrätt angående Arlanda flygplats miljötillståndsansökan. Väsbys övertygelse och ståndpunkt under hela domprocessen har varit att det måste finnas förutsättningar för att både Väsby och Arlanda ska kunna fortsätta utvecklas. Domstolen har med sitt domslut bekräftat Väsbys ståndpunkt.

-Det är betydelsefullt att miljödomstolen lyssnat till våra ståndpunkter och de argument som framförts gällande möjligheten för fortsatt utveckling av Väsby och bostadsbyggande för hela regionens bästa säger Per Erik Kanström, Kommunstyrelsens ordförande (M) i Väsby. Allmänna aktörer som myndigheter och kommuner har ett ansvar mot sina medborgare. Jag som företrädare för kommunen Upplands Väsby har tagit mitt ansvar och kämpat för reducering av bullret, fortsätter Per Erik. Det känns utmärkt att vi fått gehör.

Beslut är viktigt för väsbyborna. Det betyder att bullret minskar i tätorten och  möjligheter att vidareutveckla bostadsbyggandet. Domstolen bekräftar med sitt domslut ytterligare en gång att Väsby tätort ska skonas för överflygningar.

Väsbymoderaterna är glada över beskedet med vill understryka att det fortfarande finns goda möjligheter för både Arlanda och Väsby att växa.

se intervjun med Per-Erik Kanström i ABC om domslutet här