Tack för alla insatser i valrörelsen

Moderaterna och Alliansen backar i valen, trots rentav heroiska insatser under valrörelsen och allt gott arbete under de senaste åtta åren. Detta gäller såväl i riket som i här lokalt i Väsby.

 

På riksplan är det tydligt att vi går i opposition.

Det mantra vi upprepade gång på gång om att en enad allians stod mot ett splittrat rödgrönt block gäller i lika hög grad nu som då – vilket är tydligt då man ser hur Stefan Löfven agerar nu. Vad som vi vet är att det är en ytterst svag regering som nu tillträder och som kan få flertalet problem med att få igenom sin budget och att regera. Med SD:s ökade väljarstöd och självförtroende finns risk för nyval. Vi går en osäker mandatperiod till mötes där det finns ett stort behov av en vass och skicklig opposition i form av Alliansen.

 

I Väsby talar mycket för att vi kommer att arbeta i opposition. Ljus i mörkret är att även om vi följer riks- och länstrenden och backar gör vi det mindre än resultatet i riket och att röstsplittringen mellan kommun och riksdagsröster har minskat. Av de som röstar moderat i riksdagsvalet är det alltså fler som väljer att även röstar på oss i kommunvalet.

 

Förklaringar till valresultatet kom redan på valnatten från många håll och kanter, vissa mer kvalificerade, andra mindre. En lokal eftervalsanalysgrupp kommer att tillsättas för att verkligen gå till botten med detta. På det nationella planet har det redan tillsatts en sådan där partistyrelseledamoten Hans Wallmark leder arbetet. Dessa två grupper kommer att ge svar på vad förändringen i väljaropinionen berodde på och vad vi ska göra framöver.

 

Trots att det just nu är kämpigt får vi inte tappa modet. Nu, om någonsin, behövs Moderaterna som en stark röst för valfrihet, trygghet och jobb.