Slaget om Löwet är inte förlorat

I veckan har Allians för Väsbys gruppledare intervjuats med anledning av Löwenströmskas sjukhus framtid. Vi vill att Löwenströmska ska utvecklas för att kunna möta det vårdbehov som kommer att finnas framgent i vår kommun. Vi har därför fört en konstruktiv dialog med våra allianskollegor i landstinget. Samtalet ledde till att våra kollegor har gett ett uppdrag till landstingsförvaltningen att utreda och återkomma med förslag till hur Löwenströmska bäst kan utvecklas. Vi i Allians för Väsby kommer se till att frågan om Löwenströmskas sjukhus ges den prioritet som behövs, väsbybornas vårdbehov är en särskilt viktig fråga för oss.

Klicka på länken nedan för att läsa artikeln.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/slaget-om-lowet-ar-inte-forlorat/repdpnqcA!O6J2fFQoNsu25zUmVzINg/