Sammanfattning kommunstyrelsesammanträde 11 september

På kommunstyrelsesammanträdet i måndags var flera intressanta frågor uppe. I och med att KS-sammanträdena inte filmas tänkte vi kort redogöra för hur vi i Väsbymoderaterna har resonerat och ställt oss i några ärenden.

Svar på motion om lokalt tiggeriförbud – Väsbymoderaterna har lagt fram en motion om att utreda hur ett kommunalt förbud mot tiggeri skulle se ut. Enligt förvaltningen går det att införa lokalt tiggeriförbud i vissa delar där det är mycket folk i rörelse. Majoriteten valde att endast besvara motionen medan vi moderater yrkade bifall. För den som har frågor kring begreppen som används innebär bifall att det ska bli av. Avslag betyder att det inte ska bli det. Vad ”besvara” betyder är särskilt i detta fall rätt otydligt eftersom kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S) inte var på det klara med vad de menade med det. Det ska bli intressant att ta debatten på kommunfullmäktige den 25/9.

Svar på motion om barnomsorg på obekväm arbetstid – vi samt övriga partier i Allians för Väsby anser att det är beklagligt att det har tagit majoriteten 1,5 år för att erbjuda väsbyborna barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi står fast vid att modellen med barnskötare som hade kommit hem till familjerna hade varit snabbare att få igång samt mer familjevänligt. Samtidigt hoppas vi att den nya barnomsorgen, som kom igång i augusti, kommer att fungera väl och vi kommer att bevaka frågan.

Privatuthyrning för nyanlända – Väsbymoderaterna och alliansvännerna vill se en fungerande integration som inte ställer grupp mot grupp. Vi ville se till att andra social utsatta grupper än enbart nyanlända ska tillgång till bostad på samma vis som de nyanlända. Ärendet har nu korrigerats av majoriteten för att inkludera detta, vilket är glädjande.

Svar på motion om anonymisering/avkodning vid rekrytering. Detta är en motion av Joanna Masoura som handlar om att kommunen ska vid rekrytering avkoda namn och kön på de som söker jobb i den kommunala organisationen för att i de inledande skedena minska risken för diskriminering pga. kön och bakgrund. Det är borgerlig jämställdhetspolitik – fokus på kompetens, inte grupptillhörighet. Tyvärr ville inte de rödgröna se detta genomfört och biföll inte motionen. Synd.