Per-Erik Kanström går vidare till näringslivet

Upplands Väsbys oppositionsråd Per-Erik Kanström (M) fortsätter yrkeslivet utanför politiken.

Per-Erik Kanström, som under förra mandatperioden varit kommunstyrelseordförande, har sedan tidigare en civil karriär vilken han nu väljer att återgå till.

Det har varit en förmån att under dessa år få ägna mig helhjärtat åt mitt politiska engagemang. Nu känner jag att jag gärna vill tillbaka till näringslivet och fortsätta min civila karriär. Jag har alltid sett mitt uppdrag som heltidspolitiker som någonting jag gör under en del av livet, inte hela livet.

Väsby ligger mig varmt om hjärtat och jag kommer inte lämna vare sig kommunen eller väsbypolitiken. Jag kommer behålla min plats i kommunfullmäktige och fortsätta mitt engagemang i Väsbymoderaterna säger Per-Erik Kanström.

Per-Erik har varit en drivande kraft för att Väsby ska fortsätta utvecklas. För Per-Erik har lokalpolitiken alltid kommit i första rummet. Mycket av den fantastiska utveckling som har skett i kommunen, med hög takt i bostadsbyggandet, minskande utanförskap och stark tillväxt, har Per-Erik i hög grad varit delaktig i.

Nu kommer en valprocess leda fram till vem som kommer att ta över rollen som Väsbymoderaternas gruppledare och oppositionsråd enligt partiets normala rutiner säger Christer Derger, partiföreningsordförande.

Per-Erik Kanström har varit aktiv i väsbypolitiken sedan 90-talet. Då han för första gången valdes in i kommunfullmäktige var han en av de yngsta ledamöterna. Utöver sina uppdrag som kommunalråd i majoritet och opposition har han sedan politiska engagemanget tog fart varit ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordförande i utbildningsnämnden och under en tid föreningsordförande.