180301 Kvinnor kan utan kvotering

Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen nästa vecka genom att påvisa att kvotering inte fungerar när de rödgröna styr och vi har bevis för detta! Vill ni prata med jämställdhet med oss? Kom förbi Allians för Väsbys kampanj i Väsby centrum torsdag den 8 mars från kl. 12.00!

180208 Väsbymoderaternas veckovisa videoblogg

Trygghet framför allt. Vi vill se en polisstation i Messingen, och därmed en ökad polisnärvaro, genom att erbjuda lokaler kostnadsfritt i fem år. I samma byggnad vill vi även se ett Trygghetens hus. Välkommen till ett nytt avsnitt av Väsbymoderaterernas veckovisa videoblogg!