Oskar Weinmar oenig med Roland Storm om medborgardialogens frågeställning!

Bostadsfokus i första digitala dialogen

Över 250 deltagare och 400 förslag. Medborgardialogen om Sättra och Kairo har engagerat mer än andra dialoger, mycket tack vare möjligheten att skicka in förslag digitalt. Roland Storm (VB) och Oskar Weinmar (M) är oeniga om dialogens frågeställning, men är överens om att den digitala formen är här för att stanna.

Användningen av ordet ”friluftsområde” i samband med medborgardialogen om Sättra och Kairo har upprört vissa. Medan Roland Storm (VB) är nöjd med formuleringen är Oskar Weinmar (M) desto mer kritisk, vilket han även har gjort klart i en insändare. Användandet av ordet friluftsområde är ledande och utesluter byggandet av bostäder, anser han.

– Som man frågar får man svar. De rödgröna vill inte ha bostadsutveckling i nordvästra Väsby, vilket jag tycker är synd och skam. Det behöver inte vara just Väsby sjöstad, man kan bygga bostäder på ett annat sätt. Det borde ha varit en mer öppen frågeställning. Det borde stått ”Hur vill du utveckla nordvästra Väsby?” säger han och tillägger:

– Här tycker jag att det är Miljöpartiet som verkar hålla i taktpinnen.

 

Läs hela artikeln här:

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bostadsfokus-i-forsta-digitala-dialogen/dbbpcj!hwRQ0p8IiiHo2ICqjHYqiA/