Oskar skriver i Väsbys lokaltidning ”Vi i Väsby” om vikten av fortsatt bostadsbyggande!

Stäng inte dörren för bostäder i Väsby sjöstad!

 

Som man frågar får man svar brukar det heta. När medborgardialogen om nordvästra Väsby nu är igång kommuniceras det att Väsbyborna får tycka till om friluftsområdet. Det är uppenbart vad de rödgröna som nu styr kommunen vill ska bli resultatet

Mitt parti har sagt att vi ska respektera folkomröstningen. Det kommer även jag att göra. Men det som röstades om var ett förslag om 3 000 bostäder – inte om all utveckling av området skulle vara omöjlig i tid och evighet. Jag vill undersöka hur en försiktigare utveckling av området skulle kunna se ut, med färre bostäder än dem som föreslogs i folkomröstningen, på ett annat vis. Här hade den medborgardialog som nu förs kunnat ställa bättre, öppnare frågor för att ge möjlighet till mer konstruktiva svar. Inte att locka fram ännu fler naturreservat.

Det går att hävda att partiernas grundpositioner nu avslöjas:

– Miljöpartiet vill lägga locket på för utveckling och bevara skog. Moderaterna vill bygga fler bostäder.

Då jag menar att många människor behöver en bostad är det tråkigt att se hur MP så tydligt har ryckt åt sig taktpinnen över hur kommunen planeras.

Min uppmaning till dig som väsbybo är att du går in på kommunens webbsida, letar dig fram till den sida som handlar om medborgardialogen i nordvästra Väsby och lämnar din åsikt. Jag har lämnat min – att vi inte ska stänga dörren för fler bostäder.

 

Läs hela artikeln via länken nedan:

http://www.stockholmdirekt.se/insandare/stang-inte-dorren-for-bostader-i-vasby-sjostad/dbbpbz!oLOBHyyyD2m9DqpOMG0Wfw/