Öppen fråga från Malin Lybecker och Christine Hanefalk till Miljöpartiets Lennart Olsen: Hur gick resonemanget?

Ska man bete sig på samma sätt mot män som mot kvinnor? Att skaka hand eller inte må verka som en liten sak, men är talande för vilka värderingar som tillåts bli tongivande i ett politiskt parti.

Det är inte bara TV4-reportern Ann Tiberg som miljöpartisten Yasri Khan vägrat att ta i hand med. Även vi har bägge nekats att bli hälsade på. Nyheten om Khans uteblivna handslag har spridits i nationell media och blivit ett tydligt exempel på de i grunden djupt motstridiga budskap som Miljöpartiet utan framgång försökt förena. På lokal nivå hade detta skett under en lång tid med Miljöpartiet i Väsbys goda minne. Hur kommer det sig att ett parti som säger sig vara feministiskt och stå för liberala värderingar väljer att legitimera ett sådant beteende från en ledande företrädare?

Det är en stor skillnad mellan att tolerera och att aktivt understödja. I ett fritt samhälle måste det finnas en frihet för den enskilda människan att själv välja sina åsikter och sätt att uttrycka sig. Men politiska partier kan aldrig ha som affärsidé att samla alla åsikter. När principen om likabehandling av kvinnor och män står i kontrast med andra värden måste man välja vilket som väger tyngst.

Lennart Olsen, du som ordförande i Miljöpartiet i Upplands Väsby får gärna förklara hur – och om – ni resonerat kring detta. Det är nämligen fullt möjligt att i sak försvara Yasri Khans fria och demokratiska rätt att hälsa som han vill utan att för den saken tycka att han är en lämplig företrädare för ett förment feministiskt parti. Den här typen av avvägningar måste varje seriös politisk rörelse göra.

Det är orimligt att tro att Yasri Khan skulle kunna stå på valsedeln till kommunfullmäktigevalet eller bli nominerad till den högsta nivån i ert parti utan ditt stöd. Du har stått bakom Yasri Khan och varken i intervjuer eller i det pressmeddelande ni skickade ut tagit avstånd från hans agerande och åsikter. I TV4-intervjun uttryckte Yasri Khan även att patriarkala strukturer är något som majoritetskulturen uppbär och inte minoriteter. Är det något du står bakom? Enligt det tankesättet kan bristande jämställdhet bortförklaras eller förtryck av annan form såsom homofobi, antisemitism m.m. ursäktas. Ett sådant tankesätt är väldigt främmande för oss.

När vi möter kollegor i politiken är det viktigt att vi blir sedda som representanter för våra respektive partier och ämbeten. I dessa miljöer är det helt orimligt att vår könstillhörighet väger tyngst. Tyvärr blir resultatet av en utebliven hälsning en känsla av att reduceras till en enda egenskap som inte har någon relevans för den politiska gärningen. Vår åsikt är att de liberala värderingar som vårt samhälle är uppbyggt på ska gälla alla. Vi får aldrig tvinga på någon detta synsätt men vi kan förvänta oss att det får utgöra en positiv norm i de offentliga rum där vi som politiker möter varandra. Alla människor är mer än sitt kön, sin etnicitet, eller sin sexuella läggning och förtjänar att bli bemötta på lika villkor.

Lennart Olsen, anser du att samma regler ska gälla alla – även miljöpartister?

 

Läs gärna artikeln på Vi i Väsby

http://www.stockholmdirekt.se/insandare/hur-gick-resonemanget/dbbped!vTdVAgYyQt@UGBVJZgVDaA/