Nyval till riksdagen 22 mars 2015

”Vi har fattat beslutet att det blir nyval den 22 mars” sa den nuvarande socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven på eftermiddagens presskonferens.

Detta historiska besked kom efter gårdagens meddelande av Sverigedemokraterna och efter dagens budgetdebatt. I den efterföljande debatten röstade SD:s ledamöter på Alliansens budget och utlöste därmed regeringskris. Detta innebär som Löfven själv säger att det blir ett extraval till riksdagen 22 mars 2015.

Såväl lokalt här i Väsby som i riket är Moderaterna en väloljad kampanjmaskin. Under det sista halvåret innan septembervalet minskade opinionsskillnaderna mellan blocken dramatiskt. Mycket till följd av alla heroiska kämpainsatser som vi moderater gjorde på alla nivåer.

Vi har goda ekonomiska förutsättningar inom föreningen att bedriva en fullfjädrad och fullskalig valrörelse. Ansvarsfullhet och ekonomiskt förutseende är ett moderat honnörsord. I den lokala flerårsplanen med budget har Allians för Väsby varit framsynta och avsatt pengar för att kommunen ska kunna administrera ett extraval. Hela budgeten presenteras på en pressträff på fredag och läggs samma dag upp på hemsidan (www.moderaterna.net/vasby) och Facebooksidan (https://www.facebook.com/Vasbymoderaterna)

Vi kommer att ta igen mycket av de röster som förlorades mellan 2010 och 2014. Vi i Väsbymoderaterna har alltså allt som krävs för att göra ett ännu bättre valresultat.

För att citera en annan, före detta socialdemokratisk statsminister: ”Vår beredskap är god.”

 

Per-Erik Kanström, oppositionsråd

Christer Derger, ordförande

Oskar Weinmar, politisk sekreterare