Moderaternas valplattform i EU-valet

Vi gör Sverige tryggare - Moderaternas valplattform i EU-valet.

Den 26 maj står Europa inför ett vägval. Antingen kommer Europa gå mot mer av splittring och att samarbetet raseras inifrån – eller så håller vi ihop Europa och gjuter mod i samarbetet.

Moderaterna behöver din röst för att lösa samhällsproblemen som vi delar med övriga Europa.

Det handlar om att göra Sverige och Europa tryggare genom att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och terrorismen. Satsa på mer av förnybar energi och kärnkraft för att rädda  klimatet. Se till att vi får kontroll över Europas yttre gränser och en fungerande invandringspolitik. Och lägga grunden för mer frihet, företagsamhet och framtidstro i Europa.

Valplattform EP 2019