Malin Lybecker: Oflexibel förskola kan lösas med nannyakut!

De rådande bristerna i förskolan måste lösas. Trots att det finns andra alternativ gör vänstermajoriteten ideologiskt drivet motstånd.

En av samhällets stora utmaningar är att få fler i jobb. Bara så kan vi säkra framtidens välfärd. I dagens samhälle ser arbets- och familjesituationen olika ut. Den gamla ”nio till fem”-modellen stämmer dåligt överens med livssituationen för många av dagens Väsbybor.

En kommun bör därför erbjuda alternativ för nattsjuksköterskan, hotellreceptionisten eller andra som måste jobba på så kallad obekväm arbetstid. Särskilt viktigt blir detta i takt med att Arlanda utvecklas. I framtiden kommer 50 000 arbeta på flygplatsen, vilket kommer att ställa krav på en mer flexibel barnomsorg.

När Allians för Väsby var i majoritet uppmärksammades behovet av barnomsorg på obekväma arbetstider. Tyvärr har utföraren av så kallad ”nattis” efter december 2015 valt att inte fortsätta driva verksamheten vidare med hänvisning till ekonomiska aspekter. Detta betyder inte att efterfrågan har minskat.

Vi har även i opposition drivit frågan genom att i en gemensam motion föreslå att Väsby inför samma framgångsrika modell som används i Sollentuna. Där används en så kallad ”nannyakut” där barnskötare kommer hem till familjerna i stället för att barnen övernattar på förskolan. Lösningen är enkel för familjerna, lättadministrerad och flexibel.

Upplands Väsby kommun har gjort en grundlig utredning av vilka olika alternativ som finns, bland annat just Nannyakuten. Efter utredningen såg vi det som självklart att kommunen skulle ges uppdrag att skriva kontrakt med något företag som arbetar med nannyverksamhet och yrkade så i utbildningsnämnden. Som väntat blev vårt yrkande nedröstat.

En misstanke är att detta är ett ideologiskt grundat beslut. Att skriva kontrakt med en privat aktör kanske tar emot för vänsterpartierna. I stället har vi nu en situation där väsbybor inte får någon barnomsorg på obekväma tider. Detta trots att det går att få till stånd en lösning snabbt väljer den rödgröna majoriteten att förhala beslutet genom att utreda ärendet ytterligare.

Se gärna Malin Lybeckers insändare i ”Vi i Väsby”!