Karin Enströms besök i Väsby

Försvarsministern Karin Enström slog följe med oss då vi begav oss ut i Folkparken och knackade dörr.

Inte oväntat var det många gånger säkerhetspolitik som var på väsbybornas läppar. Men det var inte enbart trygghet på det nationella/internationella planet som diskuterades – vi frågade de vi knackade på hos hur de upplevde tryggheten i Väsby. Många bra samtal genererade många bra synpunkter.

Kvällen avslutades med att samtalstörstiga strupar vättes på White Horse.