Kaffeutdelning vid pendeltågsstationen 12/9

Vi ska värma morgonfrusna pendeltågsresenärer med kaffe och flygblad med info om vad vi gör för att öka bostadsbyggandet och tillväxten i Väsby.

Det är alltså vid pendeltågsstationen vi ska stå och träffa Väsbyborna detta kampanjtillfälle och förhoppningsvis få till bra politiska diskussioner.

Ansvariga för tillfället är Lena Kanström och övriga ledamöter och ersättare i både social- och äldrenämnden och utbildningsnämnden.

Anmäl er till oskar.weinmar@upplandsvasby.se eller 08-59097003 eller via Facebookevenemanget.