Intervju med Allians för Väsby om Väsby sjöby

Vi moderater vill tillsammans med övriga allianspartier bygga Väsby sjöby. Bostadsbristen märks av i hela Stockholmsområdet, inte minst här i Väsby. Väsby sjöby är vår vision för bostadsutvecklingen i Sättraområdet. Med tusen nya bostäder säkerställer vi underlag för en levande kommundel med god samhällsservice och tätare bussförbindelser vilket tillgängliggör området för fler än det fåtal som bor där idag.

Klicka på länken nedan för att läsa intervjun med Allians för Väsby om Väsby sjöby i lokaltidningen.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/alliansen-bygg-sjoby-med-1000-bostader/repdpnqcc!Al9qCk46wURplfjRm6vxAA/