Insändare i Vi i Väsby: Moderat politik för jobb eller socialdemokratiska tomma ord?

Ett resultat som jag liksom alla andra väsbybor kan glädjas och känna stolthet över är Väsbys tredjeplacering i Svenskt näringslivs kommunranking för företagsklimat. Att vårt Väsby har placerat sig på plats 3 av 290 kommuner är makalöst! Denna välsmakande soppa har kokats av många kockar vilka alla förtjänar uppmärksamhet och all heder för sina insatser för att öka företagandet och jobbskapandet. Väsby promotion, kommunens tjänstemän och även de politiska åtgärder som Allians för Väsby har beslutat om har alla bidragit till denna topplacering.

Men det är framför allt alla våra duktiga och ambitiösa företagare som ska lyftas fram. De är dem som ser till att Väsby är en framtidsort där jobben växer till och utanförskapet minskar. För det är resultatet av att företag startar, växer och etablerar sig – det skapas fler jobb. Som Väsbys representant i Moderata företagarrådet är det fantastiskt att se detta. Jag är glad över att få arbeta lokalpolitiskt med företagarfrågor och hoppas kunna göra det än mer framgångsrikt i framtiden. Jag tycker också att det är på plats att väljarna i allmänhet och företagarna i synnerhet får besked om hur de respektive politiska partierna eller blocken ämnar underlätta företagande och jobbskapande de närmsta åren.

Vi i Väsbymoderaterna tror på att ge företagen rätt möjligheter och vill minska regelkrångel, hinder och trösklar som finns och kan uppkomma. Därför har vi i Allians för Väsby inrättat en regelkommission som arbetat för att göra företagandets förutsättningar så goda som möjligt. Vi vill även göra det lättare för företagen att hitta rätt personal och för den enskilde att ha rätt förutsättningar för att kunna ta de olika jobb som finns. Därför vill vi i Allians för Väsby vidareutveckla Workcenters verksamhet till att inbegripa fler och på ett mer proaktivt sätt.

På det nationella planet hotar Socialdemokraterna med höjd arbetsgivaravgift för unga och höjd restaurangmoms – den så kallade dubbelstöten. Det kan ju ses som konkret förslag för att påverka företagandet – negativt. Men från Mathias Bohman och Socialdemokraterna i Väsby är det däremot helt tyst om hur företagandet ska främjas, jobben skapas och därigenom välfärdens resurser säkras. Hittills har det varit mycket floskler och slagord. Var gång de uppmanas ge besked om ”hur” svarar de svävande och försöker byta ämne. Socialdemokraterna i Väsby pratar mycket om var pengar ska läggas och är duktiga på att lova bort dem till allt och alla med mer eller mindre grad av verklighetsförankring. Alltid med lika stort mått av publikfrieri. Min uppmaning till dig Mathias Bohman är: våga ge företagarna och väsbyborna konkreta besked om vilken politik för företagande och jobbskapande ni ska föra i Väsby. Vågar du ge besked eller blir det som vanligt bara tomma ord?

Christina H. Gardos Moderata företagarrådet, Väsbymoderaterna