I Väsby finns äldreboenden av högsta kvalitet

Vi är mycket stolta över den äldreomsorg som finns i Väsby. Likt de flesta situationer förespråkar vi valfrihet, varför skulle det tummas på människors rätt att bestämma över sina egna liv bara för att man befinner sig i ålderns höst? Sedan vi fick förtroendet att styra kommunen har vi dag för dag gjort det bättre för våra äldre. Bland annat har vi skapat ett finsktalande äldreboende, ökat antalet platser på äldreboendena och gett alla som står i kö till att få ett äldreboende möjligheten att tacka nej till en plats utan att mista sin plats i kön. Inte något konstigt kanske någon tycker, men verkligen inte en självklarhet i alla kommuner. Senast ut i utvecklingen av Väsbys äldreboenden är att vi för en vecka sedan sattes spaden i jorden till ett nytt vård- och omsorgsboende i centrala Väsby. Väsby växer stadigt och även den äldre befolkningen. Vi ser bara möjligheter i det och tar vårt ansvar för Väsbys äldre.

Det första spadtaget för det nya vård- och omsorgsboendet i Messingenområdet är taget.
Det första spadtaget för det nya vård- och omsorgsboendet i Messingenområdet är taget.