Gemensam alliansartikel: Väsby förtjänar en stark budget

De fyra Allianskommunalråden skriver tillsammans om sin tilläggsbudget för 2014 där skola, trygghet och barnomsorg står i fokus.

Vi kommunalråd i Allians för Väsby talar gärna väl om vår kommun. Vi är själva väsbybor som vill ha en stark, trygg och attraktiv kommun att leva i. Därför är det mycket roligt att åter kunna konstatera att vi är på rätt väg.

Nu presenterar vi en stark tilläggsbudget för 2014, och det är oerhört glädjande att Väsby, i ett ekonomiskt utsatt Europa, även under nästa år kommer att ha en ordnad och god ekonomi. Extra glädjande är att vi kommer att nå vårt mål om att bygga minst 300 bostäder under planperioden. En av de främsta orsakerna till att ekonomin är god är just att vi har blivit fler väsbybor. Men ännu fler vill flytta hit och vi måste fortsätta att bygga många bra bostäder och se till att bereda plats för inflyttning. Det skapar också en större rörlighet på bostadsmarknaden så att du som redan bor i Väsby får fler alternativ att välja mellan.

Här är några exempel på tydliga prioriteringar som vi har gjort i tilläggsbudgeten:

• Vi kompenserar för skolornas ökade kostnader med ytterligare 5,7 miljoner kronor, vilket läggs till de redan beslutade 11,2 miljonerna, samt 2 miljoner på det nya blocköverskridande skolprojektet. • Barn och unga ska prioriteras och vi avsätter en miljon till det trygghetsförebyggande arbetet för unga. • För att underlätta vardagen för de väsbybor som inte arbetar kontorstid lägger vi en miljon på att tillgängliggöra barnpassning på obekväma arbetstider. • Vi förbättrar servicen för de äldre invånarna genom att under planperioden öppna upp för flera leverantörer inom vård- och omsorgsboenden med införandet av lagen om valfrihetssystem även på det området. • Trots en försiktig ekonomisk politik, innehåller 2014 års budget investeringar på närmare 260 miljoner kronor. Det här är goda nyheter för alla väsbybor. Upplands Väsby är en riktigt bra kommun att bo i – och får vi fortsätta att leverera ansvarsfulla budgetar i balans kommer det att bli ännu bättre.

Allians för Väsby Per-Erik Kanström, kommunalråd (M) Kristina Klempt, kommunalråd (FP) Maria Fälth, kommunalråd (KD) Ann-Christine L. Frickner, kommunalråd (C) Tilläggsbudget 2014