Första spadtaget på Wäckare äng är taget

Tillsammans med markägare Carl de Geer klippte Per-Erik Kanström (M) bandet till byggstarten av de nya bostäderna på Wäckare äng. 63 egna hem ska byggas på ängen och de första husen står klara om ca. ett år.

– Under 2013 har byggstart på mer än 600 bostäder gjorts. Det är förmodligen ett rekord för Väsby, säger Per-Erik Kanström. Med en Stockholmsregion som växer så fort måste vi ta vårt ansvar för bostadsbyggandet.

Även markägaren Carl de Geer var nöjd över att bygget med de nya bostäderna äntligen kommit igång och att markägarna äntligen fått möjligheten att påverka bostadsutvecklingen i kommunen, något som innan 2006 inte funnits på tapeten i kommunen.

Under 2013 växer Upplands Väsby med närmare 1000 nya väsbybor. Väsbymoderaterna kommer fortsätta att satsa på tillväxt och ökat bostadsbyggande under den kommande mandatperioden. I fokus finns även arbetet för att förbättra Väsbys skolor.

Läs mer om de nya bostäderna på Wäckare äng här.

Per-Erik Kanström och Carl de Geer klippte bandet för byggstarten av de nya bostäderna på Wäckare äng.
Per-Erik Kanström och Carl de Geer klippte bandet för byggstarten av de nya bostäderna på Wäckare äng.