Förslag till valsedel och resultat av försöksnominering

Kommunfullmäktige, Upplands Väsby kommun

Nomineringskommittén är nu färdiga med sitt arbete och inkommer härmed med förslag till valsedel till kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun. Listan fastställs vid nomineringsstämman. Datum, tid och plats för nomineringsstämman kommer att meddelas inom kort.

Bifogar även resultatet från den rådgivande försöksnomineringen till kommunfullmäktige.

Förslag till valsedel U-V kommun

Resultat Upplands Väsby kommun 2017

 

Mats Weibull

Ordförande i nomineringskommittén

 

Nomineringskommittén utgjordes av: 

Mats Weibull, ordförande

Kent Hjalmarsson, vice ordförande

Peter Gardos, ledamot

Lars Hansson, ledamot

Christina Hansson, ersättare

Jeanette Wiksten, ersättare

Dennis Azad, Ledamot MUF