Färre jobb i Väsby med regeringens budget

Regeringens skattehöjningar på jobb kommer att slå hårt i Väsby. Enligt regeringen själva kommer sysselsättningen och BNP minska genom förslagen i budgeten.

Väsbys utveckling de senaste åren har varit fantastisk. Sysselsättningen har ökat och försörjningsstödet har minskat. Och det ordentligt.

Utvecklingen hotas nu av den rödgröna minoritetregeringens budget. Det är en budgetproposition som handlar mindre om att fortsatt fokusera på det som ger fler jobb, och desto mer om att tillfredsställa särintressen och partifalanger med varierande grad av verklighetsförankring. Det handlar om att höja bidrag, vilket minskar drivkrafterna till arbete. Istället för satsningar på nya jobb byggs tillfälliga platser ut – riktiga jobb ersätts med låtsasjobb. Det kommer nu bli betydligt dyrare att anställa unga, vilka ofta är de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Skattehöjningarna på jobben är 40 gånger större än satsningarna på företagen.

Det är inte konstigt att flera av Sveriges ledande ekonomer ställer sig skeptiska till denna budget. Frågan är om finansminister Magdalena Andersson själv tror på den? Faktum är att regeringen själva erkänner att deras förslag kommer att minska tillväxten. Ett ordgrannt utdrag ur budgetpropositionen: ”De skatteförslag som lämnas och aviseras i denna proposition kommer att bidra till att sysselsättningen och BNP dämpas något.”

Hur hårt kommer detta slå mot Väsby? Att det kommer påverka ordentligt vet vi, men ännu inte hur mycket. Vi får vänta till de lokala vänsterpartiernas budget presenteras innan vi vet hur mycket drivkrafterna för jobb och förutsättningarna för företagande i Väsby kommer försämras.

Vi är övertygade om Väsby behöver en annan politik för att fortsätta utvecklas.

Det är framgångsrika företag som skapar jobb, riktiga jobb. Väsby behöver en politik för frihet, mångfald och jobbskapande. Det är vad Väsbymoderaterna står för och kommer verka för i rollen som största oppositionsparti.

 

Per-Erik Kanström (M)

Kommunalråd i opposition​