En ekonomi att vara stolta över

Visste du att Väsby tilldelades priset ”Sveriges bästa ekonomi” av tidningen Offentliga affärer förra året? Motiveringen löd ”med fokus på medborgare, företag och politiska visioner har Upplands Väsby, trots lågkonjunktur, sänkt skatten och samtidigt ökat kvaliteten för väsbyborna”.

Sedan maktskiftet 2006 har Moderaterna tillsammans med alliansen jobbat hårt för att skapa en ekonomi i kommunen som Väsbyborna kan vara stolta över. För att detta ska vara möjligt har det varit viktigt att öppna upp och öka transparensen i den kommunala ekonomin. Varje väsbybo ska veta vad som händer med deras skattepengar. Alla årliga resultat finns redovisade på kommunens hemsida och redovisningarna har blivit tydligare.

De senaste åren har Väsby påverkats av den ekonomiska oron i omvärlden, och då har det varit extra viktigt att hålla ordning i ekonomin och göra kloka investeringar för framtiden. I budgeten för 2014 ser vi med glädje hur vi, till skillnad från många andra kommuner, kan fortsätta att satsa på tillväxt och investera för ett ännu bättre Upplands Väsby. Den 25 november beslutar kommunfullmäktige om tilläggsbudgeten för 2014. Allians för Väsby välkomnar alla väsbybor att komma och lyssna på debatten, för vi är stolta över den starka budget som vi går fram med. Det är en budget präglad av framtidstro och ett växande Väsby.

nyam_text_586x286